انواع طرح توجیهی و کارآفرینی و کارآموزی

محبوبترین محصولات

لطفا کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.در صورتی که اشکال در پرداخت از مرورگر دیگری استفاده کنید(موزیلا یا کروم) برای خرید از راهنمای خرید (راهنمای تصویری انجام خرید)در بالای سایت مراجعه کنید جهت هر گونه سوال در مورد محصولات حتما با شماره 09015697549 (تلگرام،واتس آپ، پیامک)تماس بگیرید یا اگر میخواهید به صورت زنده با ما در تماس باشید از قسمت گفتگوی زنده (قسمت راست گوشه پایین سایت ) استفاده کنید . در صورت مشکل میتونین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 24 و پنجشنبه ساعت 12 تا 24 و جمعه 24 ساعت جوابگوی شما هستم.با تشکر

پروژه سيستم كلينيك جراحي (word)

پروژه سيستم كلينيك جراحي (word)

فرمت فایل : ورد

تعداد صفحه :110

قسمتی از متن :

فهرست

چکيده................................................. 11

مقدمه................................................. 12

تکنولوژي هاي مورد استفاده............................. 13

1  معرفي Actor  هاي سيستم............................... 14

1-1             بيمار.................................. 14

1-1-1             مواردي که بايد براي بيمار ثبت شود. 14

2-1-1             فيلد هاي اطلاعاتي بيمار............ 14

2-1             مسئول پذيرش............................ 15

3-1             مسئول ترخيص............................ 15

1-3-1             اعمال انجام شده در زمان ترخيص..... 15

2-3-1             ثبت هايي که بايد توسط ترخيص گر انجام شود                   15

4-1             مدير مرکز.............................. 16

1-4-1             ثبت هايي که بايد زير نظر مديريت انجام شود.                   16

2-4-1             اطلاعات مهم براي مدير.............. 16

5-1             اپراتور اتاق عمل....................... 16

6-1             پزشک (تيم پزشکي)....................... 16

2  Use Case هاي سيستم                            ........17

1-2             مقدمه.................................. 17

2-2                    Use Case هاي تعريفي.............. 17

1-2-2                     Use Case تعريف پزشك ......... 19

2-2-2                     Use Case تعريف گروه هاي پزشكي 19

3-2-2                     Use Case تعريف بيمه.......... 20

4-2-2                     Use Case تعريف گروه هاي عمل.. 21

5-2-2                     Use Case تعريف عمل........... 22

6-2-2                     Use Case  تعريف بخش.......... 23

7-2-2                     Use Case تعريف دارو.......... 24

8-2-2                     Use Case تعريف نوع پذيرش..... 24

9-2-2                     Use Case تعريف سرويس......... 25

10-2-2                    Use Case تعريف كمك جراح..... 26

11-2-2                    Use Case تعريف نوع ترخيص.... 27

12-2-2                     Use Case انواع بيهوشي....... 28

13-2-2                    Use Case تعريف واحد هاي دارويي 28

14-2-2                    Use Case تعريف تعرفه ها..... 29

15-2-2                    Use Case تعريف كاي عمل...... 30

16-2-2                    Use Case تعريف دارو هاي يك عمل 31

17-2-2                    Use Case تعريف ست هاي عمل... 31

18-2-2                    Use Case تعريف استوك اتاق عمل 32

19-2-2                    Use Case شرح عمل............ 33

20-2-2                    Use Case تعريف كاربران...... 34

3-2                    Use Case هاي عملي................ 35

1-3-2                     Use Case پذيرش بيمار......... 35

2-3-2                     Use Case درج مشخصات بيمار.... 36

3-3-2                     Use Case درج مشخصات همراه (هان) بيمار                         37

4-3-2                     Use Case اتاق عمل............ 38

5-3-2                     Use Case بخش................. 40

6-3-2                     Use Case  ترخيص.............. 40

4-2                    Use Case هاي گزارش گيري.......... 42

1-4-2                     Use Case بيماران بستري شده بيمه 42

2-4-2                     Use Case بيماران سرپايي بيمه. 43

3-4-2                     Use Case بيماران بستري شده بيمه تكميلي                   44

4-4-2                     Use Case بيماران سرپايي بيمه تكميلي                         45

5-4-2                     Use Case  همه بيماران........ 46

6-4-2                     Use Case شخصي پزشك........... 46

7-4-2                     Use Case مشخصات بيماران بستري شده 47

8-4-2                     Use Case عمل هاي انجام شده پزشكان 48

9-4-2                     Use Case عمل هاي يك بيمار.... 48

3  BPM (Business Process Model) هاي سيستم................. 50

1-3             پذيرش و ترخيص از ديدگاه بيمار.......... 50

1-1-3             بيمار در خواست پذيرش مي كند....... 50

2-1-3             مسئول پذيرش مشخصات بيمار را در سيستم ذخيره مي كند             50

3-1-3             براساس نوع پذيرش به بيمارسرويس داده مي شود وموردمعالجه قرارمي گيرد.............................. 50

4-1-3              صورت حساب بيمار بوسيله مامور ترخيص محاسبه مي شود             50

5-1-3             صورت حساب را پرداخت كرده وترخيص مي شود 51

2-3             بررسي  عملكرد از ديدگاه مديريت مركز.... 51

3-3             بررسي گزارشات مالي توسط پزشك........... 51

4  شرح فني ماژول(Form) ها............................. 52

1-4             مشخصات ظاهري فرم ليست  پزشکان ......... 52

1-1-4             امکانات فرم....................... 52

2-1-4                فيلترهاي فرم.................... 52

3-1-4             دکمه هاي فرم...................... 52

4-1-4             مشخصات ظاهري  فرم پزشک............ 52

5-1-4             فيلترهاي فرم ..................... 53

6-1-4             دکمه هاي فرم...................... 53

2-4             مشخصات ظاهري فرم ليست  گروههاي پزشکي... 53

1-2-4             فيلترهاي فرم ..................... 53

2-2-4             دکمه هاي فرم...................... 53

3-2-4             مشخصات گريد يا ليست فرم گروههاي پزشکي. 54

4-2-4             مشخصات ظاهري فرم گروه پزشک........ 54

5-2-4             اجزاي فرم......................... 54

6-2-4             فيلترهاي فرم...................... 54

7-2-4             دکمه هاي فرم...................... 54

3-4             مشخصات ظاهري فرم ليست بيمه ها.......... 54

1-3-4             امکانات فرم....................... 54

2-3-4             فيلترهاي فرم...................... 54

3-3-4             دکمه هاي فرم...................... 55

4-3-4             مشخصات گريد يا ليست فرم ليست بيمه ها 55

4-4             مشخصات ظاهري فرم سازمانها.............. 55

1-4-4             اجزاي فرم......................... 55

2-4-4             فيلترهاي فرم...................... 55

3-4-4             دکمه هاي فرم...................... 56

4-4-4             مشخصات ظاهري فرم اطلاعات بخشها:.... 56

5-4-4             فيلترهاي فرم...................... 56

6-4-4             دکمه هاي فرم...................... 56

7-4-4                مشخصات گريد يا ليست فرم اطلاعات بخشها 56

5-4             مشخصات ظاهري فرم بخش................... 56

1-5-4             اجزاي فرم......................... 56

2-5-4             فيلترهاي فرم...................... 56

3-5-4             دکمه هاي فرم...................... 56

6-4             مشخصات ظاهري فرم ليست داروها .......... 56

1-6-4             امکانات فرم....................... 57

2-6-4             فيلترهاي فرم...................... 57

3-6-4             دکمه هاي فرم...................... 57

4-6-4             مشخصات گريد يا ليست فرم ليست داروها 57

5-6-4             مشخصات ظاهري فرم دارو ............ 57

6-6-4             فيلترهاي فرم ..................... 58

7-6-4             دکمه هاي فرم...................... 58

7-4             مشخصات ظاهري فرم ليست واحد هاي دارو.... 58

1-7-4                فيلترهاي فرم ................... 58

2-7-4             دکمه هاي فرم...................... 58

8-4             مشخصات ظاهري فرم ليست انواع پذيرش...... 58

1-8-4             فيلترهاي فرم...................... 58

2-8-4             دکمه هاي فرم...................... 58

3-8-4             مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع پذيرش                   59

4-8-4             مشخصات ظاهري فرم ليست  سرويسها.... 59

5-8-4             امکانات فرم....................... 59

6-8-4             فيلترهاي فرم...................... 59

7-8-4             دکمه هاي فرم...................... 59

8-8-4             مشخصات گريد يا ليست فرم ليست سرويسها 59

9-4             مشخصات ظاهري فرم ليست کمک جراحان....... 59

1-9-4             فيلترهاي فرم ..................... 59

2-9-4             دکمه هاي فرم...................... 60

3-9-4             مشخصات گريد يا ليست فرم ليست کمک جراحان 60

4-9-4             مشخصات ظاهري فرم مشخصات کمک جراحان 60

5-9-4             فيلترهاي فرم ..................... 60

6-9-4             دکمه هاي فرم...................... 60

10-4            مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص 60

1-10-4             فيلترهاي فرم...................... 60

2-10-4             دکمه هاي فرم...................... 60

3-10-4             مشخصات گريد يا ليست فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص              60

4-10-4             مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج....... 61

5-10-4             فيلترهاي فرم...................... 61

6-10-4             دکمه هاي فرم...................... 61

11-4            مشخصات ظاهري فرم ليست انواع بيهوشي.... 61

1-11-4             فيلترهاي فرم...................... 61

2-11-4             دکمه هاي فرم...................... 61

3-11-4             مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع بيهوشي                   61

4-11-4             مشخصات ظاهري فرم انواع بيهوشي..... 61

5-11-4             فيلترهاي فرم...................... 61

6-11-4             دکمه هاي فرم...................... 62

12-4            مشخصات ظاهري فرم تعريف تعرفه دولتي.... 62

1-12-4             فيلترهاي فرم...................... 62

2-12-4             دکمه هاي فرم...................... 62

3-12-4             مشخصات ظاهري  فرم تعريف کاي جراحي. 62

4-12-4             فيلترهاي فرم...................... 62

5-12-4             دکمه هاي فرم...................... 62

13-4            مشخصات ظاهري فرم ليست ستها............ 62

1-13-4             فيلترهاي فرم...................... 62

2-13-4             دکمه هاي فرم...................... 62

3-13-4             مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها. 63

4-13-4             مشخصات ظاهري فرم استوک اتاق عمل... 63

5-13-4             فيلترهاي فرم...................... 63

6-13-4             دکمه هاي فرم...................... 63

14-4            مشخصات ظاهري فرم ليست عملها........... 63

1-14-4             امکانات فرم....................... 63

2-14-4             فيلترهاي فرم...................... 63

3-14-4             دکمه هاي فرم...................... 63

4-14-4             مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها. 64

5-14-4             مشخصات ظاهري فرم تعريف کاربر...... 64

6-14-4             فيلترهاي فرم...................... 64

7-14-4             دکمه هاي فر....................... 64

8-14-4             مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها. 64

15-4            مشخصات ظاهري فرم ورود به برنامه....... 64

16-4            مشخصات ظاهري فرم پذيرش بيمار.......... 65

1-16-4             امکانات فرم....................... 65

2-16-4             دکمه هاي اين فرم.................. 65

3-16-4             مشخصات ظاهري  فرم مشخصات بيمار.... 66

4-16-4             امکانات فرم....................... 66

5-16-4             فيلترهاي فرم...................... 66

6-16-4             دکمه هاي فرم...................... 66

7-16-4             مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات بيمار 66

8-16-4             مشخصات ظاهري  فرم مشخصات همراه بيما 67

9-16-4             امکانات فرم....................... 67

10-16-4             فيلترهاي فرم .................... 67

11-16-4             دکمه هاي فرم..................... 67

12-16-4             مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات همراه بيمار               67

17-4            مشخصات ظاهري  فرم اتاق عمل............ 67

1-17-4             امکانات فرم....................... 67

2-17-4             فيلترهاي فرم...................... 68

3-17-4             دکمه هاي فرم...................... 68

4-17-4             مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل.. 68

18-4            مشخصات ظاهري  فرم بخش................. 69

1-18-4             امکانات فرم....................... 69

2-18-4             فيلترهاي فرم ..................... 69

3-18-4             دکمه هاي فرم...................... 69

19-4            مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل...... 69

20-4            مشخصات ظاهري  فرم ترخيص............... 70

1-20-4             امکانات فرم....................... 70

2-20-4             فيلترهاي فرم ..................... 70

3-20-4             دکمه هاي فرم...................... 70

4-20-4             مشخصات گريد يا ليست فرم ترخيص..... 71

5-20-4             مشخصات ظاهري  فرم عمل............. 71

6-20-4             فيلترهاي فرم...................... 72

7-20-4             دکمه هاي فرم...................... 72

21-4            کليه فرمهاي مربوط گزارشات مختلف ...... 72

1-21-4             فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه    72

2-21-4             مشخصات گريد يا ليست فرم........... 72

22-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه        73

1-22-4             مشخصات گريد يا ليست فرم........... 73

23-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه تکميلي 73

1-23-4             مشخصات گريد يا ليست فرم .......... 73

24-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه تکميلي 74

1-24-4             مشخصات گريد يا ليست فرم .......... 74

25-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازهزينه همه بيماران                 74

1-25-4             مشخصات گريد يا ليست فرم........... 74

26-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري شده              74

1-26-4             مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده                   75

27-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از عملهاي انجام شده پرشکان           75

1-27-4             مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده                   75

28-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي پزشکان           75

1-28-4             مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده                    75

29-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از صورت حساب بيماران سرپايي   76

1-29-4             مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده                    76

30-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه اتاق عمل                 76

1-30-4             مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده                    76

31-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه بيهوشي هر پزشک             76

1-31-4             مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه بيهوشي هر پزشک               76

32-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي اتاق عمل         77

1-32-4             مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي اتاق عمل           77

33-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه سرويسها                  77

1-33-4             مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه سرويسها 77

34-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي آزاد بيماران بيمه اي.................................. 77

1-34-4             مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي آزاد بيماران بيمه اي................................. 77

35-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه کلي داروهاي آزاد     78

1-35-4             مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه کلي داروهاي آزاد               78

36-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه لباس بيماران          78

1-36-4             مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه لباس بيماران            78

37-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه غذاي بيماران          78

1-37-4             مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه کلي غذاي                    79

38-4            فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي خاص پزشکان           79

1-38-4             مشخصات گريد يا ليست فرم حق العملهاي خاص پزشکان             79

39-4            فرم مربوط به تغيير کلمه عبور.......... 79

1-39-4             فيلترهاي فرم...................... 79

2-39-4             دکمه هاي فرم...................... 79

40-4            فرم مربوط به تعويض کاربر.............. 79

1-40-4             فيلترهاي فرم...................... 79

2-40-4             دکمه هاي فرم...................... 80

41-4            فرم مربوط به تغيير کلمه عبورپزشکان.... 80

1-41-4             فيلترهاي فرم...................... 80

2-41-4             دکمه هاي فرم ..................... 80

3-41-4             مشخصات گريد يا ليست فرم تغيير کلمه عبورپزشکان         80

42-4            فرم مربوط به ماشين حساب............... 80

43-4            فرم مربوط به پشتيبان گيري............. 80

1-43-4             فيلترهاي فرم...................... 80

2-43-4             دکمه هاي فرم...................... 81

44-4            فرم مربوط به تعيين مسيرپشتيبان گيري... 81

1-44-4             فيلترهاي فرم...................... 81

2-44-4             دکمه هاي فرم...................... 81

45-4            فرم مربوط به بازيابي پشتيبان.......... 81

1-45-4             فيلترهاي فرم...................... 81

2-45-4             دکمه هاي فرم...................... 81

46-4            فرم مربوط به تغيير پنل................ 81

1-46-4             فيلترهاي فرم...................... 82

2-46-4             دکمه هاي فرم...................... 82

5  ERD هاي سيستم 83

1-5             اصلي................................... 84

2-5             عمل ها................................. 94

3-5             روابط ميان پزشكان و سرويس ها........... 95

4-5             شرح حال براي عمل....................... 95

5-5             شرح حال كلي............................ 98

6-5             تخصيص دارو براي عمل.................... 99

   نتيجه گيري                                         100

   منابع و ماخذ.........................................    101


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kelinil_1690131_9333.zip326.1k

طرح توجیهی و کارآفرینی اجراي راهسازي

طرح توجیهی و کارآفرینی اجراي راهسازي   لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 55 صفحه  قسمتی از متن .doc :    اجراي راهسازي در موقع شروع به راهسازي اولين عملي كه انجام مي گيرد تحويل مسير به پيمانكار است . منظور از تحويل مسير نشان دادن كليه سومه ها و رفرلنش ها و پنج ماركها و ساير علائم ثابت نقشه برداري به پيمانكار است كه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه فلفل بادمجان) (بافرمت word)

 طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه   فلفل   بادمجان) (بافرمت word) لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 18   بسم الله الرحمن الرحیم عنوان طرح: طرح توجیهی گلخانه(خیار – گوجه - فلفل - بادمجان) مجری طرح: محل طرح: تنظیم: فهرست Contents مقدمه 3 موضوع طرح 3 تشريح طرح پيشنهادي 3 شناسنامه طرح 4 محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت 9 هزینه های جاری طرح 10 سرمایه در گردش 11 ع- مواد اولیه مصرفی 11 مواد اولیه مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت ورد)

 طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) (بافرمت ورد) لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   بسم الله الرحمن الرحیم عنوان طرح: طرح توجیهی تولیدقطعات بتنی (کارگاه بلوک سازی) فهرست مقدمه انطباق با مشخصات و استانداردها ویژگیهاوروشهای آزمایش بلوکها شناسنامه طرح سرمایه گذاری و منابع تامین آن زمین محل اجرای طرح محوطه سازی مورد نیاز ساختمانهای مورد نیاز ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تجهیزات مور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word)

 طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی مرغداری (بافرمت word) لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   بسم الله الرحمن الرحیم عنوان طرح: طرح توجیه مرغداری مجری طرح: محل طرح: تنظیم: شناسنامه طرح مجری طرح تولیدات طرح گوشت مرغ مساحت زمین مورد نیاز 2,500 مترمربع مساحت زیر بنا 1,450 مترمربع هزینه ثابت طرح مورد نیاز هزینه جاری طرح سرمایه در گردش مورد نیاز کل سرمایه گذاری طرح نحوه تامین سرمایه طرح سرمایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word)

 طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تولید نئوپان از برگ درخت خرما (بافرمت word) لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   مقدمه : شناسنامه طرح ساخت کارگاه تولید نئوپان : جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن: هزینه های ثابت طرح زمین محل اجرای طرح محوطه سازی و برآورد هزینه های آن جدول ساختمانهای مورد نیاز ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ادامه لیست ماشین آلات مورد نیاز طرح جدول تجهیزات مورد نیاز جدول وسايل نقليه مورد نیاز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word)

 طرح توجیهی فنی فرایند تولید رب (بافرمت word) لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12   به نام آنكه جان را فطرت آموخت . فرآيند توليد رب نحوه توليد رب در كارخانه سرمايه احتياطي يا اندوخته قانوني زمين سرمايه در گردش محوطه سازي كارخانه ساختمان سازي كارخانه تجهيزات سرمايه اي و حكم مصرفي هاي آب و برق تاسيسات كارخانه وسايل حمل و نقل كارخانه مواد اوليه و بسته بندي برآورد هزينه و تعميرات و ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word)

 طرح توجیهی کارخانه رب (بافرمت word) لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   مشخصات صاحبان كارخانه فرآيند توليد رب و تاريخچه كارخانه : نحوه توليد رب در كارخانه : محصول : سرمايه شركت : سرمايه احتياطي يا اندوخته قانوني : زمين : سرمايه در گردش : محوطه سازي كارخانه : ساختمان سازي كارخانه : تجهيزات سرمايه اي و حكم مصرفي : هزينه هاي آب و برق : تاسيسات كارخانه : وسايل حمل و نقل ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word)

 طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی (بافرمت word) لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   فهرست خلاصه طرح 1 مقدمه 2 جدول سرمایه گذاری و منابع تامین آن 3 م- جدول پیش بینی صورت سود و زیان 10 محاسبه هزینه ثابت و متغیر طرح 12 جدول پیش بینی ترازنامه .13 جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد : 14 نتيجه گيري ، بررسي و پيشنهاد : 15 خلاصه طرح مجری طرح     تولیدات طرح بازیافت مواد پلاستی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

طرح کسب و کار قالی بافی

طرح کسب و کار قالی بافی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 104   قالی بافی فصل سوم : قالي بافي قاليبافي عكس شماره 33 هوراند - ارديبهشت 1381 فرش ابريشمي -(3×4) تاريخچة قاليبافي هيچ رشته‌اي از هنرهاي صنعتي در ايران به اندازه قاليبافي مهم نيست و با اين همه اطلاعات و آگاهي‌ها درباره توسعه و تكامل باستاني آن محدود است. وقتي كه در ايران راجع به فرش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

کارآفرینی و طرح توجیهی کارآفرینی گلیم بافی

کارآفرینی و طرح توجیهی کارآفرینی گلیم بافی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 56   بخش دوم فصل اول : تهيه خامه فصل دوم : گليم بافي فصل سوم : قالي بافي فصل چهارم : جاجيم بافي فصل پنجم : ورني بافي فصل ششم : فراورده‌هاي جاجيم و فرش و ورني و قالي فصل هفتم : ساير صنايع دستي فصل هشتم : نتيجه گيري فصل اول : تهيه خامه مقدمه. حضور ايلات عشاير ايل شاهسون و ايل ارسباران و نيز اشتغال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

کارآفرینی و طرح توجیهی پارک

کارآفرینی و طرح توجیهی پارک   لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 19   به نام خدا گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز محل پروژه : منطقه 22 شهرداری – میدان امیر کبیر – خ هوا نیروز – محل احداث پارک ناز کارفرما: شهرداری منطقه 22 پیمانکار : شرکت آرمه تاب بنیان ماشین آلات و وسایل مورد استفاده: مساحت پارک 12.000 متر مربع لودر: برای انجام خاکبرداری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کارآفرینی و طرح توجیهی صنعت گردشگری

کارآفرینی و طرح توجیهی صنعت گردشگری   لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 125   صنعت گردشگری گردشگر کسی است که به منظوری غیر ازکار و کسب درآمد برای مدتی بیش از یک شب و کمتر از یکسال به سرزمنین جز اقامت گاه خود وارد می شود و در آن اوقات را سپری می کند و صنعت گردشگری آمیزه ای از فعالیت های گوناگون از حمل و نقل و تغذیه تا اقامت و مدیریت رویدادها است که در جهت خدمت رسانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه